PDA Bullying participa de la XIX Jornada Científica de l’ACIP

L’11 de novembre de 2023, a l’Auditori Nestlé d’Esplugues de Llobregat, de la mà de Ramiro Ortegón, President de la Plataforma PDA Bullying, presentem “El sistema de nivell d’alertes per a l’abordatge del Bullying, una eina per a la detecció des de la valoració infermera”.

Des de fa 19 edicions se celebren aquestes Jornades de l’ACIP (entitat adherida), pretenen actualitzar els coneixements de les professionals d’infermeria pediàtrica plantejant línies de treball i reptes de futur a assolir. Aquest any, centrades en l’àmbit de la prevenció i promoció de la salut de l’infant.

La benvinguda l’ha donat Susana Campo, presidenta de l’ACIP (Associació Catalana d’Infermeria Pediàtrica) en col·laboració amb Nestlé, organització que aposta per l’actualització infermera, donant suport i visibilització.

 

Hem participat de la Taula rodona, moderada per l’Anna Pedraza Angera, membre d’Honor ACIP: Actualització en pediatria social per a infermeres pediàtriques.

 • Model Barnahus d’atenció als abusos contra la infància: rol de la infermera.
  Vanesa Lopez Madrid. Infermera Pediàtrica. Unitat Integrada de la Barnahus de Tarragona.

  Alguns enllaços d'interès:

  - Protocol d’actuació davant de maltractaments en la infància i l’adolescència en l’àmbit de la salut.
  - Entitat recomanada per a l'abordatge abús sexual infantil: El mundo de los ASI.
  - Llibre: Anem a la Barnahus.

 • Construint xarxa: Empoderament professional en la prevenció, detecció i derivació davant una sospita de Violència Sexual Infantil (VSI).
  Mireia Pascual Rebollo. Infermera Pediàtrica a l’Equip Funcional d'Expertesa (E.F.E). Hospital Arnau de Vilanova.

  Alguns enllaços d'interès:

  - RUMI (Registre unificat de maltractament infantil) preparat per detectar només situacions de maltractament intrafamiliar: Simulador del Mòdul de Suport a la Gestió del Risc (SMSGR).

  - Obligatorietat de notificació: LLEI 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència. Veure: Article 100 (Deure de comunicació, intervenció i denúncia).

  3. Tots els professionals, especialment els professionals de la salut, dels serveis socials i de l'educació, han d'intervenir obligatòriament quan tinguin coneixement de la situació de risc o de desemparament en què es troba un infant o adolescent, d'acord amb els protocols específics i en col·laboració i coordinació amb l'òrgan de la Generalitat competent en matèria de protecció dels infants i els adolescents. Aquesta obligació inclou la de facilitar la informació i la documentació que calgui per a valorar la situació de l'infant o l'adolescent.

   
 • El sistema de nivell d’alertes per a l’abordatge del Bullying, una eina per a la detecció des de la valoració infermera.
  Ramiro-Andrés Ortegón Delgadillo. Infermer Pediàtric i President de la plataforma PDA Bullying.  Podeu accedir al contingut de la ponència aquí:

També s’ha comptat a la jornada amb una conferència de clausura moderada per la Susanna Campo, presidenta d’ACIP, en la qual la Dra. Mar Vila Grifoll, metgessa psiquiatra del servei d’hospitalització d’aguts de l’Hospital Materno-Infantil Sant Joan de Déu, on s’ha presentat la “Conducta suïcida en població infanto-juvenil i efectes de la pandèmia per Covid 19”.

Alguns enllaços d'interès:

- Llibre: La fábrica de cretinos digitales. familiar (Michel Desmurget).

- Llibre: Com les pantallers devoren els nostres fills (Fransisco Villar).

 

Notícies i recursos relacionats:

Ens alegra compartir espais amb entitats amigues, més sabent que Obra Social Sant Joan de Déu és organització adherida a la Plataforma PDA. D'aquestes col·laboracions i temàtica, podeu veure altres recursos com:

També pot interessar:

Publicat: 11 de novembre de 2023