La Xixa

La Asociación La Xixa Teatre es una organización sin ánimo de lucro, fundada el 2010 con el objetivo de investigar, desarrollar y multiplicar herramientas educativas y teatrales como medio para la transformación social, a través de la creación de espacios de apoderamiento mediante Metodologías Participativas, Psicología Orientada a Procesos y Teatro del Oprimido para generar procesos de transformación individual y colectiva en contextos de vulnerabilidad social.

www.laxixateatre.org

 

Entre las temáticas abordadas incluyen:

 • La comunicación intercultural, la inclusión social y la lucha contra el racismo, la xenofobia y todas las formas de discriminación (y.e. por motivos de clase social, edad, salud, etc.) desde una perspectiva interseccional;
 • Políticas de equidad/igualdad de género y diversidad sexual;
 • Cultura de paz y convivencia, ciudadanía activa, compromiso cívico y desarrollo local;
 • Patrimonio cultural inclusivo;
 • Aprendizaje a lo largo de la vida;
 • Educación escolar, abandono escolar y prevención de comportamientos de riesgo entre personas jóvenes;
 • Sostenibilidad medioambiental.

La Xixa Teatro ha colaborado con PDA Bullying en la dinamización del debate sobre odio y discriminación.

 

Formación "Aprendizaje Seguro e Inclusivo"
Educación digital y ciberbullying

Formación para Profesionales del ámbito educativo (Educación Primaria y Secundaria)

Educación formal y no formal

 • Fechas de las sesiones: 13 de mayo y 20 de mayo de 10:00 a 14:00
 • Lugar: Asociación de familias monoparentales, C/ Erasme de Janer, 8, 08001 Barcelona
 • Dirigida a: profesorado de escuela primaria y secundaria, personal escolar, educadores/as, monitores/as, trabajadores/as juveniles. Profesionales de educación no-formal
 • Gratuito · Plazas limitadas · La formación incluye Trabajo Autónomo

Projecte BODI: Diversitat cultural, de cos, gènere i salut en l'educació infantil

Amb l'objectiu de facilitar la inclusió i prevenir la discriminació, el projecte BODI investiga i proposa eines sobre com dur a terme activitats amb nenes i nens entre 3 i 8 anys per a valorar i treballar amb la diversitat en tota la seva amplitud: diversitat d'origen, d'ètnies, de gènere, de cossos i de salut. El projecte identifica tres fases fonamentals per a treballar la diversitat en els centres d'educació infantil:
1) formació del professorat,
2) inclusió i diàleg amb les famílies,
3) intervencions a l'aula.
Sobre cadascun d'aquests aspectes, el projecte ha elaborat manuals i guies en els quals es recullen les experiències adquirides, els casos pràctics trobats i les activitats i metodologies desenvolupades.

Recursos: 
 1. Una anàlisi comparativa dels programes d'estudi a nivell pre-primari a França, Itàlia, Xipre, Espanya i Àustria en què es presenten, per cada país, les matèries ensenyades, temes i activitats que estan relacionades amb els temes del cos, el gènere, la sexualitat, la salut i la diversitat de.
 2. Una recopilació de bones i males pràctiques escolars relacionades amb la cultura, el cos, el gènere, la sexualitat i la salut, de cadascun dels països socis, així com d'altres països.
 • Manual sobre la diversitat cultural en el cos, el gènere, la salut a les escolesUna eina de formació integral i pràctica per a professionals que treballen amb nenes i nens de 3-8 anys. El manual proposa l'anàlisi de casos reals que poden ocórrer en el treball amb les nenes, nens i famílies amb altres bagatges culturals, i facilita la identificació de solucions concretes al problema. El manual es compon de l'anàlisi de gairebé 50 casos d'incidents crítics relacionats amb les diferències culturals, de cos, gènere i salut. Els "Incidents crítics" són situacions on poden sorgir incomprensions i tensions vinculades a les diferències culturals (per exemple: diferents enfocaments per al contacte físic, els rols de gènere,  etc.).
 • Guia per a la participació de Pares i MaresUn kit d'eines per a les discussions temàtiques amb la qual introduir temes sensibles com el sexe, el cos i la salut amb les famílies de nenes i nens. L'objectiu, a través la recopilació de casos pràctics i bones pràctiques, és proporcionar eines, reflexió i formació a professionals de l'educació pre-primària perquè puguin introduir aquestes temàtiques amb els pares i mares del seu alumnat, a la recerca d'una millor aliança educativa.
 
Projecte FOTEL: Teatre fòrum contra l'abandó escolar prematur

L'objectiu del projecte FOTEL és examinar en quina mesura l'aplicació de la metodologia del Teatre Fòrum, combinat amb el coneixement pràctic de les relacions interculturals, pot ajudar professionals de l'educació i de l'ensenyament a reduir el risc de discriminació, assetjament escolar i abandó escolar prematur entre les i els joves d'entre 13 i 16 anys. Veient el fenomen de l'abandó escolar com una problemàtica complexa, moltes vegades vinculat a causes culturals o mancant diàleg, o també a la dificultat de la comunitat escolar de reconèixer i incloure minories socioculturals, el projecte es proposa intervenir en tres àrees crítiques principals:
 1. Problemes en les relacions professorat-alumnat i professorat-família relacionats amb les diferents expectatives socials i culturals de les parts
 2. Falta de competències del professorat per a treballar amb alumnat de diferents orígens ètnics i migratoris
 3. Problemes d'autoestima, confiança, gestió de l'estrès i experiències negatives prèvies (fracàs escolar, discriminació, assetjament escolar) i altres.
Recursos:
 • Exercicis pedagògics contra l'Abandó escolar PrematurUna guia didàctica en la qual es proporcionen eines pedagògiques, basades en metodologies dinàmiques i creatives com la de l'Incident Crític (IC) i la del Teatre Fòrum (TF), per a explorar els problemes amb els quals membres socialment i culturalment desfavorits de l'alumnat i professorat han d'enfrontar-se, així com les possibles solucions a aquests problemes. La guia va dirigida a professionals de l'educació i de l'ensenyament, per a ajudar a facilitar el desenvolupament de les habilitats socials del seu alumnat i a afavorir la col·laboració i la relació alumnat-professorat. Aquest mètode permet detectar i solucionar problemàtiques internes i externes a l'entorn escolar, observar a l'alumnat des d'una nova perspectiva, i ofereix una manera diferent d'explorar conflictes, plantejant preguntes que generen un autèntic diàleg entre iguals.
 
Projecte DREAMS: Fomentar la diversitat en la transició de Primària a Secundària para prevenir l'abandó escolar

L'objectiu principal del projecte DREAMS és prevenir l'abandó escolar prematur (AEP) donant suport a l'alumnat, professorat, famílies i comunitat escolar per a garantir una transició fluida de Primària a Secundària que inclogui totes les formes de diversitat.
Això inclou explorar les necessitats de l'alumnat i de la comunitat escolar en relació amb la transició, amb especial atenció a les dinàmiques relacionades amb el gènere, la diversitat cultural i els grups minoritaris, així com amb la discriminació, l'assetjament i qualsevol forma de violència.

Recursos:
 • Informe sobre bones pràctiquesLa transició de l'educació primària a la secundària per a prevenir l'abandó escolar des de la perspectiva de la diversitat. Un document que guiarà a la persona lectora a través dels conceptes i els vincles entre la transició de Primària a Secundària i el AEP, així com a través d'una comprensió més profunda dels factors de risc de l'abandó escolar prematur, com les diferències de gènere i el pertànyer a grups culturals o socials minoritaris i marginalitzats.
 • Manual per a professorat i orientadoresCreant Ponts. Facilitació de Transicions de Primària a Secundària basades en la diversitat per a prevenir el AEP. Un manual amb un innovador enfocament pedagògic basat en el teatre, que proporciona tots els passos necessaris per a preparar al professorat i al personal educatiu a posar en pràctica tallers creatius per a promoure la diversitat a les seves aules, abordar la transició entre l'escola primària i secundària, identificar signes de malestar i prevenir l'abandó escolar entre l'alumnat.
 • Guia per a famíliesTreballar les transicions des de casa. Facilitant les transicions basades en la diversitat de l'escola Primària a la Secundària per a prevenir l’AEP. Un document d'informació per a les famílies sobre el fenomen de l'abandó escolar i sobre la importància crucial de la transició entre l'escola primària i la secundària, que ofereix consells i eines per a comprendre les dificultats i acompanyar a les seves filles i fills en aquesta delicada fase, establint un diàleg amb elles/ells i amb l'escola
 • Curso en líneaDe l'escola primària a la secundària: una transició suau per a evitar l'abandó escolar. Una formació en línia per a professorat i personal escolar en què poden aprendre i practicar eines, activitats creatives i dinàmiques i habilitats per a acompanyar a l'alumnat en la transició des de l'escola primària a la secundària, prevenint, identificant i frenant els factors de risc que condueixen a l'abandó escolar prematur.
 • Canal youtube del projecte DREAMS, on és possible escoltar al professorat i l'alumnat parlar sobre la transició de l'escola primària a la secundària, conèixer millor el projecte i les activitats que s'han dut a terme en cada país, inspirar-se i prendre idees per a noves aplicacions.
Projecte IRIS: Intimitat, relacions i interculturalitat en el treball amb joves
 
El projecte IRIS es proposa explorar la intimitat, les relacions i la interculturalitat en la vida de les persones joves i treballadores juvenils.
L'objectiu és intentar, amb metodologies innovadores, participatives i creatives, analitzar i proposar solucions a aquells prejudicis, conflictes i malentesos, que poden pertorbar o comprometre les relacions socials entre persones joves de diferents cultures i els i les treballadores juvenils.

Recursos
 
Tots els recursos produïts pel projecte formen part de la pàgina web oficial de l’IRIS: https://intimacyacrosscultures.eu/?lang=es
 • Diversitat cultural en la intimitat i les relacions: Una caixa d'eines que convida a explorar de quina manera les diferències culturals en les concepcions de l'amistat, la intimitat i les relacions poden donar lloc a malentesos. En particular, presentem el concepte de "xoc cultural" i proposem formes en què podem utilitzar aquest concepte per a treballar amb la diferència cultural de manera positiva.
 • Llibre de situacions: Una col·lecció de 40 casos pràctics que il·lustren diversos tipus de "xocs culturals" de les relacions. Els relats, transcrits a partir de les experiències directes comptades per les treballadores i els treballadors juvenils, són classificades segons 6 temes principals: privat/públic, gènere, identitat professional, relació amb l'autoritat, relació amb les altres, relació amb els grups. Cada història és analitzada amb el mètode d'"incidents crítics” perquè puguem entendre en profunditat per què van ser un desafiament.
 • Habilitats per a connectar: Una recopilació d'aportacions teòriques, fitxes de mètodes i vídeos d'activitats perquè treballadores i treballadors juvenils, professionals de l'educació i de l'ensenyament puguin desenvolupar habilitats relacionals/emocionals o les de les persones joves amb les quals treballen.
 • Llibre de la bona proximitat: Una caixa d'eines que convida a les treballadores i els treballadors en l'àmbit de la joventut a reflexionar sobre les seves percepcions de la proximitat o distància adequades en les seves relacions amb persones joves en el context de la seva funció professional. En aquesta secció proposem activitats per a sensibilitzar a les i els professionals del treball amb joves sobre els seus principis, expectatives i pràctiques a l'hora de comprometre's i construir les seves relacions amb persones joves.
 • Habilitats per a la intimitat: En aquesta secció s’aprofundeix en l'exploració de la "intimitat", amb especial atenció al gènere i la sexualitat des d'una perspectiva intercultural. Es proposen idees i activitats per a comprendre millor qüestions com la manera en què les concepcions culturals del "gènere" influeixen en la forma en què ens sentim "dona" "home", cap d'ells o tal vegada tots dos.

 

STOP: Storytelling against Polarisation

Stop Polarization es un proyecto a través del cual 5 organizaciones europeas investigaron, crear y testar actividades creativas y recursos innovadores para que profesionales de la educación, de la enseñanza y del trabajo social puedan dinamizar y fomentar el diálogo y la mutua comprensión en grupos altamente polarizados, donde la diversidad ideológica, social, o experiencial puede llevar a conflictos, agresividad y incomunicabilitat.La experiencia ha dado importantes resultados, demostrando como la autoexpresión, la escucha activa, la creatividad y la inteligencia emocional pueden tener un papel activo en la forma en que las personas perciben y comunican su identidad y su nivel de tolerancia, comprensión y aceptación de las otras, hacia una convivencia pacífica y respetuosa para todo el mundo.
 
Recursos

Todos los recursos del proyecto se encuentran traducidos al castellano y se pueden descargar de manera gratuita en la web del proyecto.
 • Stop Polarization: Una introducción Un estudio sobre la polarización que explora las diferencias y similitudes en las narrativas, actitudes, valores, miedos, deseos, necesidades de las personas que pertenecen a diferentes grupos.
 • El libro del método Stop Polarisation Un libro que presenta cómo se puede utilizar la narración de historias para combatir la polarización, ofreciendo teoría y directrices que pueden utilizarse como fuente de inspiración para futuras intervenciones.
 • El juego de mesa Stop Polarisation Un juego de cartas que animará de manera lúdica a las participantes a abordar sus identidades, historias, posiciones más o menos fijas y conflictos.
 • La caja de herramientas Stop Polarisation Una recopilación de las actividades utilizadas en las formaciones y talleres de la Xixa Teatre. Este conjunto de herramientas ayudará a organizar y llevar a cabo talleres con grupos polarizados mediante el fomento de la confianza, la busca de puntos en común y la resolución de conflictos.