Jornada formativa "La Llei Orgànica de protecció integral a la infància i l’adolescència enfront de la violència i les implicacions en l’àmbit esportiu"

El 30 de setembre de 2021 de 18h a 20h té lloc aquesta Jornada formativa en format videoconferència, sobre l'aplicació de la nova Llei Orgànica de protecció integral a la infància i l’adolescència enfront de la violència i les seves implicacions a l'àmbit esportiu. Organitzada pel Consell Català de l'Esport de la Generalitat de Catalunya i l'Associació Catalana per a la Infància Maltractada (ACIM).

Link Informació Jornada

  • Presentació i benvinguda, a càrrec de la Sra. Anna Caula, secretària general de l’Esport i l’Activitat Física, de la Generalitat de Catalunya.
  • Parlament a càrrec de la Sra. Carme Tello, presidenta de l’Associació Catalana per a la Infància Maltractada (ACIM).
  • Projecció del vídeo “Stop violència infantil”, editat per la Fundació Barça.
  • “Mesures d'actuació enfront de la violència en l'àmbit esportiu i d'oci”, a càrrec de la Sra. Pilar Tintoré, advocada de família i presidenta de la Secció d'Infància i Adolescència de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona.
  • “Projectes sobre protecció a la infància en entitats esportives”, a càrrec de la Sra. Laura Sabaté, coordinadora de projectes de la Fundació Barça.
  • “Materials i eines de treball per abordar la violència i l'abús sexual en l'esport”, a càrrec de la Sra. Anna Vilanova, professora de Sociologia i Història de l’INEFC – Universitat de Barcelona i directora de l’Observatori Català de l’Esport.
  • Taula rodona, debat i discussió. Conductor: Sr. Vicente Mora, pedagog i tresorer d'ACIM.

La Llei orgànica 8/2021 de protecció integral a la infància i adolescència davant la violència (LOPIVI), en el capítol IX, articles 47 i 48, de l’àmbit de l’esport i l’oci, estableix la necessitat de comptar amb protocols d'actuació enfront de la violència i estableix determinades obligacions a les entitats que duen a terme activitats esportives o d'oci amb persones menors d'edat de manera habitual, i en què destaca l'establiment de la figura del delegat o delegada de protecció.