Projecte TIC (Fundació Servei Solidari)

El projecte TIC de Servei Solidari és un programa preventiu, socioeducatiu, comunitari i de suport a col·lectius amb major risc de vulnerabilitat, que utilitzant com a instrument les eines TIC cerca millorar i afavorir, tant individual com col·lectivament, la inclusió i la vinculació de les persones a la comunitat.

Link

Més enllà de la descoberta i la dotació de les habilitats i competències digitals bàsiques hi ha l’objectiu d’orientar-les en el bon ús d’aquests recursos per tal de que siguin capaces de resoldre problemes i possibles situacions que se’ls hi puguin plantejar i dotar-los de les eines necessàries per un fer-ne un ús responsable.

En el moment actual ja no hi ha discussió sobre si es volen o no les eines digitals , o sobre si són bones o dolentes, sinó com aquestes han de ser usades. Per tant, cal una alfabetització digital crítica, no només prestant atenció a  la metodologia de l'aprenentatge en tecnologies informàtiques, sinó també en el contingut, aprenent la funcionalitat tècnica de les eines digitals, però contemplant altres aspectes socials, econòmics, antropològics i relacionals.

Compta amb la col·laboració de la xarxa puntTIC i la xarxa Òmnia