Programa "Komtü"

El recurs per escoles, alumnes i famílies Komtü (entitat adherida) ofereix acompanyament emocional i promou un entorn positiu escolar per tal de millorar l’aprenentatge, i l’adquisició d’habilitats, valors i capacitats bàsiques.

Link al web del programa Komtu

El programa Komtü neix amb l’objectiu de millorar el benestar emocional i relacional dels nens i nenes en etapa escolar d’infantil i primària. A partir dels adults que formen part de la comunitat educativa, treballa 4 components claus:

  • La creació de sentiment de comunitat,
  • Eines pel desenvolupament emocional de nens i nenes
  • Treball amb famílies i educadors
  • Recolzament a nens i nenes amb dificultats.

Komtü treballa a través de la pràctica reflexiva, que es basa en un cicle constant de formació, acció, reflexió i planificació, que aconsegueix integrar la teoria a la pràctica, basant-se en les experiències de tots els elements de la comunitat educativa.

Una vegada que un centre vol formar part del projecte, es forma un equip de coordinació del centre per portar a terme les accions. Al començar el curs es realitzen sessions per presentar el projecte a tota la comunitat escolar. A continuació, s’inicia el procés de diagnòstic amb enquestes, entrevistes i observacions.

A partir d’aquest diagnòstic es traça un full de ruta on queden planejades les accions a desenvolupar, en base del qual es planifiquen i s’implementen les accions de formació al professorat, treball amb les famílies i tot el personal per tal de complir amb els objectius marcats per al centre.

@programakomtu

Programa Komtü

Programa Komtü