Webinar "Quines implicacions té el projecte de Llei de Protecció a la Infància per als municipis?" (UNICEF)

Webinar dividit en 2 sessions, la primera es va fer el 18 de maig de 2021. El 8 d'octubre de 2021 a les 10h té lloc la segona sessió del webinar on s'explica què suposa el projecte de Llei de Protecció a la Infància per als municipis per als governs locals. Els municipis tindran un paper crucial a l'hora de posar en pràctica la Llei de Protecció Integral a la Infància i l'Adolescència Enfront de la Violència (LOPIVI).

Inscripció Webinar "Quines implicacions té el projecte de Llei de Protecció a la Infància per als municipis?" (UNICEF)

Vídeo complet de la 1a sessió (18/05/2021):

Aquestes sessions informatives estan adreçades a professionals de governs locals que per les seves funcions entren en contacte amb nens, nenes i adolescents, així com amb les seves famílies i cuidadors: serveis socials, monitors d'activitats esportives, recreatives, de lleure, professionals de biblioteques, ludoteques, etc.

S'abordaran temes com:

-Rellevància del nivell local en la prevenció de la violència.

-Competències locals en relació amb la protecció de la infància

-Àmbits d'actuació prioritaris (família, escola, esport i oci, FCS, serveis socials, salut) i nivells d'actuació (sensibilització, formació, detecció, prevenció) en l'àmbit local.

-Altres previsions de la LOPIVI sobre el rol del nivell local en la lluita contra la violència contra la infància i l'adolescència.

Ponent: Clara Martínez García. Directora de la Cátedra Santander Derechos del Niño – Universidad Pontificia Comillas