Porta i Santaflow "Voces en mi interior" (tema musical)

Els MC's Porta i Santaflow van fer aquesta cançó de rap, la qual expressa la violència que sofreixen alguns menors víctimes d'assetjament escolar. També, reflecteix les possibles conseqüències emocionals i psicològiques  que poden sofrir les víctimes, la passivitat dels professors i els pares enfront d'aquesta situació.