Videojoc El bosc de Lem

El bosc de Lem és un videojoc on es treballa les emocions, els sentiments i els valors. Hi trobem principalment 180 sessions, hi ha 30 sessions per a cada curs, de 1r a 6è de primària, cadascuna d'elles inclou un contingut multimèdia i una activitat a punt per treballar. L'objectiu principal és treballar l'educació en valors.

www.lemweb.cat

El Bosc de Lem és una plataforma fàcil, lúdica i intuïtiva que té una dinàmica de videojoc. La classe ha d'anar superant cada sessió per poder accedir a la següent.

Cadascuna de les sessions parteix d'un contingut multimèdia i proposa una activitat basada en metodologies actives, vivencials i participatives: jocs de rol, dramatitzacions, dinàmiques de grup, debats d'aula, jocs cooperatius...

Al final de cada sessió el grup es co-avalua mitjançant una puntuació que queda reflectida a la taula de progressió de la classe. D'aquesta manera resulta molt més fàcil motivar els infants a continuar treballant.

Les sessions s'estructuren de la següent manera:

  1. Observem un contingut
  2. Dialoguem i reflexionem
  3. Posem nom a l'emoció o valor
  4. Fem l'activitat d'aula
  5. Ens coavaluem

Es pot provar el joc de manera gratuita i contractar el videojoc complet amb un preu per cada classe: