Videojoc ARBAX

ARBAX és un projecte multilateral finançat al 2012 per la Unió Europea, a través del Programa d'Aprenentatge Permanent. El principal objectiu del projecte és la contribució per a prevenir i combatre el bullying a les escoles, centrat en l'assetjament racial. El principal grup objectiu al qual va dirigit  són els estudiants de secundària. Un altre grup objectiu són els professors, el personal escolar i totes les persones involucrades en activitats educatives amb els nens/es.

www.schoolbullying.eu/es

El joc de simulació en 3D, ARBAX, es basa en situacions reals i funcionarà com un joc de rol on els usuaris hauran de trobar solucions i decidir com actuar en diverses situacions relacionades amb el bullying i la xenofòbia. El joc, per tant, permetrà aprendre valors i fomentarà el pensament crític cap als prejudicis, estereotips i la violència ètnica.

Hi ha 6 escenaris disponibles. Pots descarregar-los i jugar-los per separat o tots junts. Un dels escenaris es centra en el ciberbullying.

També trobem un apartat de Recursos, on trobem una sèrie d'articles i guies tant per als alumnes com per als docents i famílies.