UsApps - Les escoles lliures de violències (LELV)

Iniciativa del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, en el marc del Pla les escoles lliures de violències, que ha de donar resposta a totes les situacions de violència en l'àmbit educatiu. UsApps és una aplicació web-App per denunciar casos d'assetjament o violència a l'escola (però també a fora de l'àmbit escolar i en altres tipus de situacions, com a la xarxa, per part d'un adult, etc.). L'app ajuda a tipificar cada cas i ha estat presentada el 7 de juny de 2021. Disponible en set idiomes -català, aranès, castellà, anglès, urdu, àrab i xinès-.

Enllaç UsApps

Es tracta d'un qüestionari amb preguntes dinàmiques que ajuden a anar definint i identificant el tipus de violència que es tracta i el tipus d'intervenció que cal segons cada cas. Simplement es van marcant les opcions corresponents al cas en qüestió i va orientant-les següents preguntes en funció de cada cas o si es tracta de violències masclistes, maltractament a la infància i adolescència, conductes d'odi i discriminació, violències LGTBIQ fòbiques, violències sexuals, assetjament, ciberassetjament o altres tipus de violència. Cal recordar que l'assetjament i el ciberassetjament són maltractaments que es componen de diferents violències.

Les denúncies rebudes són ateses pels especialistes de la Unitat de Suport a l'Alumnat en Situació de Violència (USAV).

Podeu contactar-hi directament al 900 923 098 o escrivint a usav.educacio@gencat.cat

L'horari d'atenció és:

Dilluns a divendres de 8:00 a 24:00
Dissabte i diumenge de 9:30 a 14:00 i de 15:00 a 20:00

El conseller Josep Gonzàlez-Cambray ha explicat que s'han rebut 183 denúncies per violència en l'àmbit escolar en els dos últims mesos.

El Pla les escoles lliures de violències ha de donar resposta a totes les situacions de violència en l'àmbit educatiu, partint d'aquest canvi de paradigma en el model d'intervenció portat a terme fins ara, de manera que puguem abordar la violència i la convivència des de plantejaments volgudament diferenciats. Es parteix del principi que no es poden tractar les violències com un problema de convivència i amb el convenciment que el que donarà més tranquil·litat i confiança als i les menors, les seves famílies i la comunitat educativa no és fer veure que no hi ha violència als centres educatius sinó establir els mecanismes adequats per garantir que l'Administració actuarà de forma clara i contundent davant de qualsevol cas de violència envers els infants i els i les adolescents.

L'objecte d'aquest pla és la prevenció, intervenció i seguiment de les situacions de violència que afecten menors. Aquest pla posa l'alumnat i el seu benestar en la centralitat de les actuacions que se'n desprenen per garantir la protecció i l'interès superior del menor. Inclou una avaluació objectiva de la realitat d'aquestes violències, compartida amb entitats del sector i la comunitat educativa.

Objectius generals del Pla LELV

Protocols violències