TFM "La responsabilitat penal del docent i la seva posició de garant enfront a l'assetjament escolar"

Treball de Final de Màster realitzat per Pau Albert Martí García. Dret Penal (UOC). Desembre de 2018.

El fet de no dur a terme una política de detecció de l'assetjament escolar, és ometre una obligació legal de protecció que converteix al docent en autor?

Veure treball

L'estudi analitza els mecanismes existents en matèria de prevenció, detecció i intervenció davant l'assetjament escolar per analitzar els mitjans d'acció a l'abast dels docents i, en cas d'absència, comprovar la seva possible responsabilitat penal.