Test d'incidència d'AEPAE

AEPAE (Asociación Española para la Prevención del Acoso Escolar) ofereix una eina per detectar possibles casos d'assetjament escolar a través d'un Test i poder així actuar amb celeritat. El qüestionari està articulat per especialistes en psicologia i psico-assertivitat.

https://aepae.es/test-incidencia

Contempla diferents situacions de maltractament verbal, físic o psicològic que poden assenyalar l'assetjament, la seva freqüència, i els resultats de la qual derivaran en tres nivells: verd (prevenció), taronja (perill) i vermell (actuació).

Cadascun d'aquests nivells, ve acompanyat de recomanacions per als centres escolars, per a les famílies i per a les víctimes.