Formació Abordatge Integral Bullying

La formació per Superar el Bullying és una proposta de SEER en la que aprofudim en la mirada PDA Bullying. La propera edició inicia el proper 7 de març de 2020 a Barcelona. Conté elements de desenvolupament socioemocional com a eina clau en l'abordatge de l'assetjament, i una visió integral des dels aprenentatges PDA.

La formació de SEER és una formació molt pràctica que s'ofereix en un format combinat presencial i no presencial amb un total de 50h (36 presencials i 14h no presencials). 

DIES PRESENCIALS:

 • Dissabte 7 i 28 de març
 • Dissabte 18 i 25 d'abril

ELS OBJECTIUS PRINCIPALS SÓN:

 • Conscienciar sobre la rellevància del fenomen bullying.
 • Dotar d’eines de prevenció i model positiu d’intervenció.
 • Dotar d’eines per a la detecció i diagnòstic de cas.
 • Dotar d’unes pautes bàsiques per afrontar un cas de bullying (actuació).
 • Mostrar l’educació emocional com un actiu per la prevenció, detecció, actuació i reparació en casos d’assetjament.
 • Presentar el Protocol PDA Bullying com eina de bones pràctiques.
 • Dotar d’eines per al diagnòstic i la tipificació de cas.
 • Desenvolupar habilitats per a l’acompanyament i seguiment de processos individuals i familiars.
 • Fomentar el treball de desenvolupament socioemocional com actiu per l’abordatge integral del protocol PDA.
 • Treballar l’aplicació del Protocol PDA Bullying com eina de bones pràctiques.

CONTINGUTS:

 • L’assetjament entre iguals: eines per la comprensió dels agents implicats (agressor/a, víctima, espectadors/es).
  • Indicadors de bones pràctiques PDA Bullying.
 • Propostes de prevenció:
  • Factors protectors i actius pel benestar.
  • Model SEER de prevenció de l’assetjament entre iguales.
  • Factors de risc i factors protectors (xarxes socials).
 • Eines per la detecció i el diagnòstic (tipificació).
  • Model SEER de tipificació de maltractament.
 • Eines per a la intervenció amb els diferents agents (implicats/ades i cercles d’acció).
  • Protocol PDA Bullying: Actuació.
  • Eines per la restauració i comprensió del dolor.
  • Eines per l’ acompanyament individual i familiar dels/les agents implicats (agressor/a, víctima, espectadors/es).
  • Desenvolupament socioemocional en la reparació del dolor.

DESTINATARIS:

 • Mestres d’educació infantil i primària.
 • Professorat de secundària.
 • Educadors i educadores socials.
 • Dinamitzadors i dinamitzadores de lleure.
 • Pedagogs i pedagogues.
 • Psicopedagogs i psicopedagogues.
 • Persones d’altres entorns d’acompanyament (serveis de benestar social, psicologia i pedagogia, infància i joventut, infermeria, etc.)
 • Persones d’altres àmbits comunitaris (associacions de famílies, entitats i organitzacions, voluntariat, etc.).

MÉS INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS

Podràs trobar més propostes i facilitats en la inscripció a la web de SEER: www.salutieducacioemocional.com

 

Formació amb el suport de:

15% subvencionat per la Plataforma PDA Bullying si la meva entitat/institució està adherida a la Plataforma PDA Bullying.

10% subvencionat a membres del CEESC


10%
subvencionat si treballes amb b-resol APP

 

Per què creiem que és clau participar d'aquesta formació si formes part d'un centre o servei?

- La formació dels equips de valoració és clau per poder estar veritablement preparats i preparades davant d'un cas.

- Amb la formació us ajudem a tenir clar com integrar els protocols a la vostra realitat de centre.

- No sols donem resposta al Bullying, la formació dona eines per poder abordar tot tipus de conflicte.

- Us apunteu a una formació amb Equip SEER, entitat de rellevant referència a nivell de Catalunya i estat en l'abordatge de les violències.

- Aportem mirada d'abordatge socioemocional, especialitat de SEER i recomanació PDA com a factor protector clau.

- La formació compta amb el reconeixement del Departament d'Educació.

  • Podeu aconseguir fins a un 30% de descompte.

*15% si el vostre centre s'adhereix a la plataforma PDA Bullying

  • 10% si us heu format o heu fet algun projecte educatiu amb Equip SEER.
  • 5% si us apunteu més d'una persona del vostre centre (per a cadascú).
 
Com pot ajudar la formació més enllà d'un paper dins d'una institució?
- Us acompanyem a un desenvolupament positiu de la mirada al Bullying, un abordatge des de la superació personal i la possibilitat de reparació.
- Compartim eines per poder acompanyar processos personals i familiars per tal de promocionar el benestar i reduir estats emocionals de malestar.
- Consolidar els aprenentatges, la formació i els bagatges previs.
*La formació PDA Bullying aporta una mirada de comprensió global a tot el que podem fer per donar resposta.
- Col·laborar en la responsabilitat social davant l'erradicació del fenomen Bullying.