Botón Rojo / RedScan

"Botón Rojo" / "RedScan" és una solució automatitzada, efectiva i legal. És un dels serveis oferts per RepScan, start up amb seu a Barcelona, a nivell individual o d’un col·lectiu d’una empresa/escola/club, a fi de retirar de forma ràpida continguts compromesos a internet i les xarxes socials, en relació amb possibles casos de ciberassetjament, difusió de rumors, publicació de dades personals, falsedats... i vetllar així per la reputació online dels afectats.