Protocol Aragó

Després de la creació de l'Observatori Aragonès per la Convivència i Contra l'Assetjament Escolar i en el marc del I Pla Integral contra l'assetjament escolar a la Comunitat Autònoma d'Aragó 2016-2018 s'aprova el Protocol d'actuació immediata davant possibles situacions d'assetjament escolar.