Posa fi a l'assetjament amb Christian Masdeu

Christian Masdeu de "Pon fin al acoso" (entitat adherida) és expert en intervenció a la víctima, mediador, consultor i artista innat. Ofereix serveis de mentoria com a solució perquè els nens/es que sofreixen bullying puguin viure de millor forma i que faci que totes aquestes batalles acabin.

Programa "Pon fin al acoso"

Christian ofereix un suport de mentoria per a aconseguir:
• Aconsegueixin que el col·legi facin cas als pares, i comencin a prendre's la batalla que s'està generant com una cosa seriosa.
• Que els pares tinguin una estratègia que els permeti acabar amb el sofriment del seu hij@.
• Optimitzar els recursos disponibles per a tenir resultats visibles en poc temps.
• Evitar el pensament de canviar al seu hij@ de col·legi com a forma de solució a aquesta batalla.
• Crear un pla d'intervenció específic a les circumstàncies del hij@ perquè pugui enfrontar-se amb recursos.
• Tindrà un suport de Christian durant tot el procediment d'actuació perquè la família no se senti sola.
• Augmentar la seguretat i autoestima dels joves
• Transformar tota aquesta situació on passi de tenir enemics a ser aliats, o fins i tot amics de confiança.


El programa està format per 4 fases que inclouen:

  1. Identificar el combat
  2. Reaccionar davant les barreres
  3. Actuem com a superherois
  4. Transformar la vida per a ser un superheroi

També ofereix un servei d'assessoría online per a la família on aporta la seva experiència per a saber abordar la situació d'assetjament, del qual:

• Resol els dubtes que apareguin perquè sàpiguen com resoldre el conflicte de l'assetjament.
• Cerca optimitzar els recursos que es tinguin, per a transformar-los en superpoderes.
• Vol aconseguir que els pares tinguin resultats de la forma més fàcil i senzilla.

D'altra banda, Christian ha creat una Masterclass Gratuita on parla sobre les 3 claus per a transformar la vida dels joves on passin de víctima d'assetjament escolar a tot un superheroi.


ponfinalacoso