Posa fi a l'assetjament amb Christian Masdeu

Christian Masdeu de "Pon fin al acoso" (entitat adherida) és expert en intervenció a la víctima, mediador, consultor i artista innat. A través de la seva experiència, ja que va sofrir bullying, el seu objectiu és ser el suport que necessita el teu fill/a per a aconseguir erradicar els abusos que està sofrint. Aplicant el seu protocol d'intervenció per a convertir al teu fill/a en un supervivent amb poders de valentia.

Cuestionari previ per a la detecció de l'assetjament escolar. A través d'aquesta eines podràs identificar si el teu fill/a se troba davant un possible cas d'assetjament escolar d'una forma senzilla.

Amb el seu protocol vol posar fi a l'assetjament, Christian vol donar eines per a aconseguir:

  • Saber detectar si el teu fill/a està sofrint de bullying.
  • Tenir un protocol d'intervenció que funcioni.
  • Que tingui un suport en tot el procediment d'actuació.
  • Buscar maneres per a solucionar cada situació.

I pretén ser una solució perquè els nens i nenes que sofreixin assetjament puguin viure d'una millor manera:

  • Prendre mesures perquè l'escola actuï de veritat.
  • Aconsegueixi oprimir al seu agressor.
  • No hàgiu de plantejar-vos canviar d'escola.
  • Acabar amb el silenci i la culpa.
  • Anar amb seguretat i valentia a l'escola.

El protocol està format per quatre fases, inclouen la DETECCIÓ, ACTUACIÓ, INTERVENCIÓ i PREVENCIÓ.

Christian ofereix una Guía para las famílies per a detectar l'assetjament i amb els primers passos que cal seguir per a afrontar-lo.

 

ponfinalacoso