Guia pràctica de Maria Helena Tolosa "Les personalitats"

Maria Helena Tolosa és una professional que combina el món artístic amb l'educatiu. Està conscienciada amb l'asstejament escolar i col·labora per prevenir-ho i aconsseguir erradicar-ho, impartint tallers de prevenció i oferint una selecció d'activitats (espectacles, música, poesia i contes).

www.mhelenalespersonalitats.com

Ha portat a terme molts tallers per prevenir el Bullying, ofereix contes, obres de teatre, jocs etc., però no només per als alumnes, també per l'equip docent i les famílies, ja que són pilars importants a l'hora de combatre l'assetjament.

És per això que us deixem aquí una petita presentació de la Maria Helena Tolosa (www.mhelenatolosa.com), que imparteix TALLERS PER A SEMBRAR LLAVORS DE CONSCIÈNCIA de l'assetjament escolar i prevenció de la gestió positiva del conflicte per a que germinin a les escoles, instituts, cases i espais d’oci de la mà dels protagonistes: famílies, infants, adolescents, docents i educadors.

També disposa d'un catàleg amb una selecció de contes per a treballar el respecte, la diferència, l'autoestima, la tolerància i la gestió positiva del conflicte.