Lomber, Solucions Ciberbullying

Lomber està format per professionals en l'assessorament i gestió de conflictes, que han desenvolupat un conjunt d'eines i serveis per la prevenció i intervenció en el ciberbullying, presencial i online, dirigit a menors víctimes, a les seves famílies i als professionals que estan en contacte amb menors.

Lomber ha creat el Mètode Lomber, el qual es centra en la prevenció de l'assetjament i els conflictes.

Consta de 6 fases, exposades a continuació:

  1. Mètode Lomber.
  2. Mentalització per a l'ús de les tècniques.
  3. Coneixement de l'entorn i motivacions de l'agressor.
  4. Pràctiques de les dinàmiques adaptades a cada menor.
  5. Incorporar als referents del menor: familia i amics íntims.
  6. Supervisió i seguiment per comprovar i avaluar resultats.

A més han publicat dos llibres on expliquen más detalladament el Mètode Lomber.

_____________________________

Afegir també, que Lomber ofereix un curs juntament amb Lisa Institute (Security Education). Es tracta del Curs de Prevenció de l'Assetjament i Ciberassetjament, aprèn a evitar i gestionar l'assetjament com a víctima, testimoni o professional.