Llibre "Tranki pap@s" de Pere Cervantes i Oliver Tauste

El llibre Tranki pap@s escrit per Pere Cervantes i Oliver Tauste pretén ser una guia per a pares i educadors amb la qual endinsar-se en el món de les TIC. D'aquesta manera i basant-se en casos reals, ofereixen eines per a protegir fills i alumnes dels perills amb els quals poden trobar-se a Internet.

http://trankipapas.blogspot.com

El novel·lista Pere Cervantes escriu juntament amb Oliver Tauste un llibre amb el qual reduir els riscos dels menors a Internet. Amb un llenguatge i redacció molt entenedors, els autors donen les claus perquè els educadors puguin actuar quan un menor es troba en una situació de risc.

Per a això, expliquen les pràctiques habituals de nens i joves a internet per a exposar a continuació quins poden ser els perills derivats d'aquestes pràctiques, per innocents i inofensives que puguin semblar al principi.

Els experts posen a la disposició dels lectors casos reals a partir dels quals proposen consells sobre com procedir. D'aquesta manera, defensen convertir la navegació per internet en una pràctica segura que funcionarà especialment bé si es realitza en companyia d'un adult responsable.

Tranki pap@s és el primer, però no últim treball realitzat per la col·laboració dels dos autors, ja que el 2015 van publicar Internet Negra, enfocat a aprofundir en l'explicació dels riscos que Internet comporta per a educar en una ciutadania digital segura.

@perecervantesoficial