Línea de reporte "Teprotejo"

Te protejo és la línia virtual d'avís per a la protecció de la infància i adolescència en Mèxic i Colòmbia.

En aquesta línia es poden reportar situacions relacionades amb material d'explotació sexual (pornografia infantil) explotació sexual comercial, ciberassetjament, intimidació escolar, venda de tabac, alcohol i drogues, maltractament/abús i treball infantil