Guia pràctica per a educadors i docents "Lo que aprendí mientras te portabas mal"

La Guia "Lo que aprendí mientras te portabas mal" està realitzada per Siempre Atentos (entitat adherida), per entendre i empatitzar amb nens, nenes, adolescents i joves, que manifesten comportaments disruptius, conductes que afecten negativament a ells i a tot el que s'acosta. Recurs molt adient per treballar l'educació emocional amb alumnat en rol d'agressor/a.

Enllaç per adquirir la Guia "Lo que aprendí mientras te portabas mal"

Aquest Mètode es fonamenta en la creació de l'aula com un espai segur d'aprenentatge, al costat d'una resposta tant respectuosa com eficaç davant les crisis greus de conducta. Això és possible fusionant l'amabilitat amb la fermesa, despertant un sentiment de pertinença a l'aula i d'importància, i connectant amb l'alumnat des de la calma, l'acceptació, la regulació i l'empatia.

Margarita de las Nives Acosta Rubio és l'autora de la guia.

Siempre Atentos (entitat adherida) és un innovador programa d'educació socioemocional. Ofereixen serveis d'assessorament personalitzat i formació per a docents, famílies i organitzacions.

Disposen d'un Pla d'una aula inclusiva enfront dels problemes des de la disciplina positiva. El Pla s'estructura en sis fases. Cada fase conté suports i atencions educatives que ajuden a minimitzar o eliminar les barreres i construir una escola que aculli a tots i a cadascun dels seus alumnes.

 

siempre_atentos