Guia per a l’abordatge de la conducta suïcida i de les autolesions no suïcides en el centre educatiu (Departament Salut i Educació de la Generalitat de Catalunya)

Guia publicada el desembre de 2022 pel Departament Salut i Educació de la Generalitat de Catalunya. La Guia per a l’abordatge de la conducta suïcida i de les autolesions no suïcides en el centre educatiu presenta orientacions a través de circuits de com cal actuar de forma coordinada entre els agents educatius i de salut davant d'una verbalització d'intencionalitat suïcida, d'una temptativa de suïcidi o de la mort per suïcidi.

Guia per a l’abordatge de la conducta suïcida i de les autolesions no suïcides en el centre educatiu

La Guia s'ha elaborat de forma col·laborativa entre la Subdirecció General d'Orientació, Participació i Benestar de l'Alumnat de la Direcció General de l'Alumnat del Departament d'Educació i el Pla Director de Salut Mental i Addiccions de la Direcció General de Planificació i Recerca en Salut del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Aquesta guia recull orientacions sobre com cal actuar de forma coordinada entre els agents educatius i de salut davant d’una verbalització d’intencionalitat suïcida, d’una temptativa o del suïcidi pròpiament dit. En cada apartat es descriuen el circuit d’actuació i les propostes d’acompanyament a docents i alumnes davant aquestes conductes:

  1. L’actuació que ha de realitzar el docent davant la conducta de la verbalització d’una intencionalitat suïcida d’un/a adolescent inclou les etapes següents: conèixer els recursos disponibles (061 Salut Respon), acompanyar i informar.
  2. En el cas d’una temptativa de suïcidi, si es duu a terme dins el centre educatiu, cal que la Direcció del centre truqui immediatament al 061 Salut Respon, que activarà el codi risc suïcidi (CRS). Si la temptativa es fa fora del centre, l’EAP i/o l’orientador/a del centre es coordinaran amb el CSMIJ o infermeria del Programa Salut i Escola (PSiE).
  3. Si es produeix una mort per suïcidi al centre educatiu, la Direcció del centre és qui ha de trucar al 061 Salut Respon, que es posa en contacte amb el psicòleg del SEM i informa la família o els tutors legals. Si és fora del centre, s’aplicarà el protocol de coordinació amb el CSMIJ, l’EAP, l’orientador/a del centre, infermeria del PSiE.
  4. En el cas de les autolesions no suïcides, suposa un problema de salut pública ja que són més habituals del que es podria pensar, i han experimentat un increment notable en els últims anys, sobretot entre els adolescents i els adults joves (12 a 25 anys), a la Guia es detallen les actituds professionals que cal mantenir per acompanyar l’alumne/a.