"Guía para combatir el discurso de odio"

La "Guía para combatir el discurso de odio" està elaborada per la Fundación Secretariado Gitano (FSG) amb el propòsit d’oferir vies d’orientació a les organitzacions relacionades amb la igualtat de tracte i la no discriminació, així com aspectes clau de la ciutadania en general. Aporta coneixement i maneres de detectar i eliminar el discurs d’odi per motius de procedència, orientació sexual, edat o religió, entre altres.

“Guía para combatir el discurso de odio”

Es tracta d'un nou recurs en format de guia i enfocat a combatre el discurs d'odi. Desenvolupat per la Fundación Secretariado Gitano (FSG), la proposta també compta amb la col·laboració de diverses ONG, administracions públiques i empreses de tecnologia i internet.

La guia presenta, a través del poder del llenguatge a l'hora de comunicar i l'exemple de la discriminació de la comunitat gitana, la importància d'identificar els discursos d'odi. Per a això, existeixen diversos apartats que van des de l'explicació del que significa el propi discurs d'odi, fins a com i quan hauria de perseguir-se penalment.

Al seu torn, la guia detalla factors tan importants com els elements del discurs (manifestació de rebuig, motiu de menyspreu, a qui es dirigeix, etc.) i el paper de les ONG, les administracions públiques i les empreses proveïdores de serveis d'internet. També ofereix vies de denúncia del discurs, així com un apartat de bones pràctiques.

En síntesi, la "Guia per a combatre el discurs d'odi" és un mitjà de conscienciació i ajuda eficaç per a totes les persones que vulguin detectar, combatre i erradicar els discursos d'odi, malauradament populars en els temps que corren.

 

gitanos_org