Guia "La LOPIVI contada por y para la infancia" (Consejo de Infancia y Adolescencia de Avilés)

Es tracta d'una guia elaborada per nois i noies, a través del Consejo de Infancia y Adolescencia de Avilés, que explica la Llei de Protecció Integral a la Infància i l'Adolescència Enfront de la Violència (LOPIVI) amb format, metodologia i llenguatge destinats als nens i nenes i adaptats de manera que aquests puguin comprendre'ls fàcilment.