Guia de prevenció de la conducta suïcida: adreçada a docents (Castella-la Manxa)

Aquesta guia forma part de les estratègies per a la Prevenció del Suïcidi i la intervenció davant de temptatives autolítiques a Castella-la Manxa. La guia és una adaptació de les recomanacions internacionals i nacionals que es referencien a la bibliografia, juntament amb les aportacions realitzades pels components del grup de treball. Publicada el 2020.

Estructura i contingut de la guia:

  • Conceptes clau 
  • Sobre el suïcidi en nens i adolescents
  • Mites sobre la persona amb ideació suïcida
  • Factors de risc
  • Avaluació del risc de suïcidi
  • Com prevenir senyals i signes d'alarma
  • Classificació del risc
  • Estratègies generals a l'aula després d'un intent de suïcidi
  • Estratègies en l'àmbit de prevenció i abordatge del suïcidi
  • Guia d'Avaluació de Risc de Conductes Suïcides en menors

Pots llegir la guia aquí