Guia "Concilia-TIC" (Junta de Andalucía)

La guia "Concilia-TIC" resulta molt pràctica i visiblement molt propera per a famílies sobre l'ús de les tecnologies. Presenta una sèrie de recomanacions per a famílies i també de cara a l'Administració Pública, a la llum dels resultats de la recerca realitzada sota el marc del projecte "La conciliación familiar y la educación parental en la adicción a las nuevas tecnologías de las personas menores de edad", promogut per la Direcció General d'Infància de la Conselleria d'Igualtat, Polítiques Socials i Conciliació, i presentat al Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social (actual Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030).