Formació Ciberbullying ScolarTIC

Actua davant del ciberbullying és una proposta de la Plataforma ScolarTic que periòdicament i de forma gratuïta formació sobre Bullying i Ciberbullying, creada i desenvolupada conjuntament amb SEER. ScolarTic és una plataforma digital per a la formació del docent gràcies a la Fundación Telefónica.

Per poder accedir a la formació busca "Actúa frente al ciberbullying" al buscador, allí apareixeran les últimes edicions de la formació ja que és possible que el link que aquí et proposem sigui d'una edició ja finalitzada.

Els principals objectius són:

  • Especificar i transferir diferents tipus de maltractaments a l'àmbit digital.
  • Dotar d'amplitud respecte a la prevenció de la violència a les xarxes socials. 
  • Dotar de recursos per la detecció i una correcta tipificació davant d'una situació de ciberbullying. 
  • Compartir la mirada del bon us de les xarxes i aplicacions digitals també per a la restauració i sanació en casos de bullying i ciberbullying.

Es divideix en tres mòduls de treball:

  • Introducció i prevenció del ciberbullying
  • Detecció i tipificació
  • Actuació