For the birds (curt Pixar)

Vídeo d'animació infantil com a suport per a la detecció d'agressions.

Review

Fitxa didàctica (educació en valors: convivència)

Algunes de les qüestions que podeu treballar són les següents:

  • Quin clima d’aula o de grup afavoreix l’assetjament? Quin ajuda a prevenir-ho?
  • Els agressors estan bé? Observar les expressions dels ocells. Perquè es fa? Buscar l’aprovació d’altres? Socialitzar-se?
  • El fet de que afecta a tots els components del grup.
  • La responsabilitat individual de tothom.
  • Ens fiquem amb la diferència? Per què?
  • També podem centrar-nos en l’ocell diferent. Quina actitud té?
  • Conseqüències personals i disciplinàries per qui agafa rol d’agressor/a.