Guia de prevenció en intervenció de la conducta suïcida a l'àmbit educatiu (Extremadura)

Guia interactiva de la junta d'Extremadura sobre com prevenir davant el risc de presentar possibles conductes suïcides, com a nova eina d'acomodament emocional per a l'abordatge dels professionals educatius i les famílies en relació amb la importància i la necessitat de la promoció de la salut mental en àmbit educatiu.

 

Aquesta guia pretén ser una eina en l'àmbit educatiu que permeti millorar la detecció, identificació i el maneig de les conductes suïcides, així com optimitzar la coordinació amb els serveis socials i sanitaris de l'Administració Pública.

L'estructura de continguts és la següent:

  • Introducció
  • Marc conceptual (mites, factors de risc i factors protectors, indicadors de sospita)
  • Actuació
  • Seguiment

Pots llegir la guia aquí