Estudi "De moderats a hiperconectats: sis perfils d’ús del mòbil i el seu impacte en el benestar personal"

L’estudi “De moderats a hiperconectats” analitza els perfils dels joves en relació amb l’ús del mòbil, i ha estat realitzat pel Grupo de investigación Jóvenes en Transición, Instituto Cultura y Sociedad, Universidad de Navarra i amb el suport del Observatorio Social de la Caixa.

Link a l’estudi “De moderats a hiperconectats”

L’estudi, a partir d’una mostra representativa de 1.200 joves espanyols d’entre 18 i 22 anys, ha analitzat el temps d’ús del mòbil i els motius de recórrer a la tecnologia, per arribar a la conclusió que el benestar dels joves depèn molt d’aquests motius.

Partint d’això, ha pogut definir 6 perfils d’usuari en relació amb el temps i la raó de l’ús del mòbil. Aquests perfils van des del moderat, que està per sota de la mitja en tots els usos, fins a l’hiperconectat, que utilitza el dispositiu més de la mitja en totes les activitats. Entremig trobem el perfil organitzat, el socialitzador, l’impetuós i l’escapista, tots ells destacant la freqüència en una o un grup de motivacions concretes.

Pel que fa al nivell de benestar dels diferents perfils detectats, els nivells d’ansietat són més alts principalment en els hiperconectats, impetuosos i escapistes, sent aquests últims els de pitjor nivell de satisfacció, i destaca el benestar en el perfil dels organitzats.

Aquest ha sigut un projecte de col·laboració entre Charo Sádaba, Javier García-Manglano, Aurelio Fernández, Claudia López i Cecilia Serrano, Grupo de investigación Jóvenes en Transición, Instituto Cultura y Sociedad, Universidad de Navarra, i  està seleccionat en la Convocatòria per recolzar a un projecte d’estudi social basat en una enquesta plurianual.