Empâtik, programa d’entrenament de l’empatia

Programa a càrrec de Júlia Prunés, qui també forma part de l'equip AudAss de PDA Bullying. La capacitat de posar-nos en el lloc de l’altre, de connectar amb les seves emocions, comprendre-les i actuar en conseqüència, és clau per gaudir d’una convivència saludable i respectuosa. Educar l’empatia és imprescindible per a la prevenció de la violència i de l’assetjament escolar.

www.juliaprunes.cat

Fruit de l’experiència adquirida a partir dels tallers de “La Berta i les ulleres de visió empàtica” i dels coneixements al voltant de les cinc competències emocionals del Model de competències del GROP (Grup de Recerca en Orientació Psicopedagògica), la Júlia Prunés ha creat les bases d’un programa d’entrenament de l’empatia que he anomenat Empâtik i que posa atenció a cinc aspectes que podem entrenar de forma independent o combinada: Observar, Escoltar, Pensar, Sentir i Actuar.

Com a part del programa, ha publicat nous recursos i materials com la Rumba de l'empatia, una cançó  en llegua de signes i/o amb pictogrames i acompanyada d'una guia didàctica:

 

També ha publicat una baralla de cartes dissenyada per a entrenar tots i cadascun dels passos del Programa Empâtik, de manera lúdica i visual, amb la representació de les 45 emocions classificades en 6 famílies emocionals diferents (en fotografia) i propostes d'entrenament basades en diferents tipus de jocs.

Recurs: taller "El triangle de foc"