DAS Ciberbullying (Proofup App)

Sistema que permet actuar davant de situacions de ciberassetjament, mitjançant la recollida de proves amb validesa jurídica. Permet als menors capturar i gravar qualsevol situació d'assetjament que considerin violenta per així compartir-la amb els seus pares. Proporciona suport psicològic en cas que sigui necessari i un segur amb assessorament legal, intervenció en xarxes socials, empremta digital, suplantació d'identitat, etc.

Proofup

Eina de detecció i intervenció en cas de ciberbullying o de grooming. Permet als menors registrar l'assetjament en línia. Proofup no és una aplicació de control parental, els menors són els que trien compartir o no el contingut amb els pares. Va ser una de les solucions guanyadores del repte 3 "Com combatre el ciberbullying a través de les tecnologies mòbils" del d-Lab (Mobile World Congress).

  • Assessorament jurídic il·limitat
  • Assistència psicològica per a tota la família
  • Protecció del menor davant el ciberassetjament
  • Protecció del menor davant el grooming
  • Protecció de les dades personals del menor a internet
  • Protecció enfront la suplantació d'identitat del menor
  • Una aplicació per a tota la família que permet als menors gravar situacions d'assetjament

Segur DAS Ciberbullying