Catàlegs de bones pràctiques municipals en la prevenció i intervenció davant l'absentisme i l'assetjament escolar

Des de l'any 2015 la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP), amb la col·laboració de l'actual Ministeri d'Educació i Formació Professional, convoca un Concurs anual de bones pràctiques municipals per a la prevenció i intervenció enfront de l'Absentisme i l'Assetjament Escolar. Recopilem els informes de cadascuna de les edicions realitzades, amb la descripció de tots els programes premiats.