Ciberbullying, intervención socioeducativa (Escola EFA)

L'Escola de Formació de l'ACELLEC (EFA) obre una nova edició de la seva formació sobre Ciberbullying, del 14 de maig al 9 de juny de 2024

Informació del curs

El títol del curs és Ciberbullying: Intervenció socioeducativa, i disposeu de diferents dies i horaris per realitzar-ho.

Darrera convocatòria: MAIG 2024.

És un curs pensat per donar una resposta oberta a tota la comunitat del lleure educatiu, responent així a la necessitat actual de progrés en l’abordatge del fenomen Bullying i la seva versió digital, el Ciberbullying. Impartit per Equip SEER (Salut i Educació Emocional).

El curs són 20h i està adreçat a tots els professionals interessats a abordar el fenomen Bullying i Ciberbullying en entorns de lleure educatiu i sociocultural, i donar resposta als infants i joves implicats en una situació d'aquestes característiques.

Continguts:

  1. Comprensió del fenomen bullying dins entorns digitals (ciberbullying).

  2. Prevenció a través del desenvolupament de la identitat digital.

  3. La detecció i els diversos tipus de violències a l’entorn digital.

  4. Tipificació del ciberbullying i els objectius pedagògics per l’actuació.

Objectius:

  • Analitzar elements claus del desenvolupament de la identitat digital des de la prevenció.
  • Detectar les diferents violències que són específiques en casos de ciberbullying.
  • Incorporar coneixements claus per definir objectius pedagògics davant del ciberbullying (tipificació).
  • Analitzar l’acció educativa i els protocols que desenvolupem des de l’entorn educatiu per afavorir l’actuació integral per superar el Bullying dins entorns digitals.

#superarelbullying