Campanya "Frente al Bullying, ¡CONTESTA!"

La Confederació de l'Autisme a Espanya, ha creat una campanya per a lluitar contra el bullying. Va dirigit especialment als estudiants amb Trastorn de l'Espectre de l'Autisme (d'ara endavant, TEA), ja que són els que tenen un risc més alt de ser víctimes d'assetjament escolar.

www.acosoescolartea.es 

La Confederació de l'Autisme a Espanya explica que els nois i noies amb TEA semblen tenir menys amics, relacions de menor qualitat i menys duradores. Aquesta falta de suport social és un factor de risc essencial per a ser víctimes d'assetjament. Per tant, formen un grup de risc vulnerable al maltractament. De totes les discapacitats, el TEA és la discapacitat amb més risc.

És per aquest motiu que han creat una guia, dirigida especialment al professorat i a les famílies, es tracta d'un recurs per a ajudar-los a identifcar situacions de bullying i posar-li fre, així com per a donar suport i ajudar a les víctimes.