Educaweb "Buscando los recursos para hacer frente al bullying" (Article, 2017)

Des del portal especialitzat en educació i formació, Educaweb, presenten el 2017 l'article “Buscando los recursos para hacer frente al bullying”, que defineix el concepte d'assetjament escolar, recopila alguns dels Plans Estratègics de Convivència Escolar implantats a Espanya i fa una crida a la responsabilitat ciutadana per a frenar l'assetjament escolar.

 

En 2017, segons l'informe sobre l'assetjament escolar realitzat per la UNESCO (School violence and bullying), aproximadament un de cada tres estudiants (32%) ha estat assetjat pels seus companys a l'escola.

Davant aquestes xifres i la preocupació de la comunitat educativa per l'augment de l'assetjament escolar a les escoles, el portal especialitzat en educació i formació, Educaweb, va realitzar en 2017 un article que aborda conceptualment el bullying i recopila alguns dels Plans Estratègics de Convivència Escolar implantats a Espanya (2017) pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.

En aquest cas, l'article pretén contribuir a resoldre la problemàtica de l'assetjament una vegada ja s'ha detectat, encara que recalca a través de la veu dels especialistes que la prevenció constitueix la via més adequada per a evitar situacions d'assetjament i que pocs protocols poden atallar fàcilment la pràctica del bullying.

No obstant això, els Plans Estratègics que es van implantar des del Govern en les diferents Comunitats Autònomes el març de 2017 s'han anat diversificant i adaptant en funció de les necessitats específiques de cada comunitat. En el cas de Madrid, la comunitat va posar en marxa una unitat especialitzada contra l'assetjament escolar a la disposició de tots els centres i un test en línia anomenat "SociEscuela" per a detectar l'assetjament, entre altres mesures. Catalunya, per part seva, va donar inici al seu programa d'innovació pedagògica sota el nom de #aquiproubullying i també disposa ja d'un telèfon d'atenció a la infància (116 111).

El president de l'Asociación Española para la Prevención del Acoso Escolar, Enrique Pérez-Carrillo de la Cova, també fa una aportació al present article al costat dels representants de les organitzacions UNICEF i Save The Children, els qui parlen sobre el protocol d'actuació que s'ha d'executar en funció de la perspectiva des de la qual es viu una situació d'assetjament escolar. Sent el menor assetjat, un company que presencia una situació d'assetjament cap a un altre, pare o mare d'un menor assetjat o d'un menor que assetja a uns altres, docent, ciutadà... En definitiva l'article és una crida més a la responsabilitat de la ciutadania que té el deure d'actuar en termes de prevenció, detecció i actuació per a així poder frenar les situacions de violència, abús i assetjament escolar en els centres educatius i fora d'ells.