Test SociEscuela, eina per detectar l'assetjament

SociEscuela és una eina online amb la qual es poden detectar i intervenir en situacions d'assetjament escolar. Els alumnes realitzen un test i després posen en comú les respostes i els resultats, a partir d'aquí treballen amb tot el que es pot millorar.

Web oficial de SociEscuela 

El test SociEscuela, recolzat per la Comunitat de Madrid, ha resultat ser molt fiable per detectar casos d'assetjament escolar i facilita eines per poder abordar-ho. A més fa una valoració individualitzada de cada alumne a l'aula i al centre escolar. Forma part dels recursos del web per "la Millora de la Convivència i el Clima Social dels Centres Docents" Comunitat de Madrid.

Proposa una sèrie de pautes per millorar la situació de l'alumne en risc:

  • Donar d'alta al centre.
  • Aplicació del test amb alumnes i obtenir resultats.
  • Pautes d'intervenció: ajuda entre iguals, educació emocional i formació en habilitats socials.

Considerem que és molt útil, ja que podem conèixer:

  • Alumnes prosocials.
  • El clima de classe.
  • L'autoestima dels alumnes.
  • Saber els alumnes que es troben aïllats.
  • Quines podrien ser les víctimes d'assetjament escolar.

S'acompanya d'un Programa que s'ha implementat a uns 700 centres educatius de la Comunitat de Madrid amb molts bons resultats (reducció d'un 53% de casos potencials). Podeu veure un exemple d'aplicació al CRIF Acacias:

 

Per a més informació, teniu els següents links: