Guia per a la prevenció i el primer abordatge de la conducta suïcida als centres educatius (Balears)

Aquesta guia del Govern de les Illes Balears vol facilitar informació sobre la conducta suïcida, facilitar les claus per reconèixer els factors de risc, donar a conèixer els factors protectors, mostrar la manera d'afrontar el problema i indicar com actuar en cada situació que es detecti, tot això a l'àmbit dels centres educatius.

Els continguts de la guia són els següents:

 • Introducció
 • Definició del problema
 • Què es pot fer en els centres educatius?
 • Promoció dels factors de protecció.
 • Identificació de les persones en risc.
 • Senyals que alerten de la intenció suïcida
 • Primer abordatge en caso de sospita
 • Referents responsables del centre educatiu
 • Recomanacions en el primer abordatge: com hemos d'actuar en sospitar que passa alguna cosa
 • Com hemos d'actuar si confirmem la sospita?
 • Recursos
 • Webs d'associacions i altres documents d'interès

Pots llegir la guia aquí