Associació Convives i revista gratuïta

L'Associació Convives treballa per la convivència positiva en els centres educatius. És una xarxa col·laborativa de persones implicades en l'educació que des de perspectives diverses aporten reflexió, arguments i eines per a impulsar la construcció d'aquesta convivència, promovent estratègies que posin l'accent en la participació activa de les famílies, de l'alumnat i del professorat.

www.convivesenlaescuela.blogspot.com

Convives ha de ser un grup que aporti reflexió, arguments i eines per a impulsar i fomentar en els i les professionals de l'educació i en la societat en general la perspectiva de la convivència positiva, una convivència que no s'imposa, que no venç, sinó que convenç i ha de construir-se entre les persones de la comunitat educativa.

Disposen d'una revista gratuïta amb 30 números publicats, que permet la reflexió i il·lustra les seves idees amb experiències pràctiques replicables en altres contextos.

Destaquem el nº 21, "Prácticas restaurativas y convivencia":

Aquest monogràfic es presenta amb la intenció d'obrir espais de diàleg i d'interès que facilitin la difusió de les pràctiques restauratives. Els diferents articles i experiències mostren com les pràctiques restauratives poden ajudar a millorar la convivència a partir de: la creació de vincles entre els membres d'una comunitat, la participació de tota la comunitat en el procés de construcció d'un entorn més positiu i la gestió dels conflictes a partir del diàleg i la restauració de les relacions.