Guia "Di NO al acoso escolar en Duchenne y Becker" (Asociación Duchenne Parent Project España)

La Guia "Di NO al acoso escolar en Duchenne y Becker" a càrrec de l'Associació Duchenne Parent Project España, està creada amb la finalitat d'informar i assessorar els professionals educatius que treballen directament amb afectats/as per la Distròfia Muscular de Duchenne i Becker i als seus familiars. A més, també han publicat altres guies adreçades al Sistema Educatiu i sobre els aspectes cognitius i emocionals de DMD/DMB.

Guia "Di NO al acoso escolar en Duchenne y Becker"

Duchenne Parent Project España (DPPE) és una associació sense ànim de lucre creada i dirigida per pares i mares de nens amb Distròfia Muscular de Duchenne (DMD) i Becker (DMB)

La DMD&B una malaltia poc freqüent (afecta menys d'1 de cada 2000 persones), pot resultar difícil per als docents obtenir informació d'aspectes a tenir en compte en el procés d'ensenyament-aprenentatge. Aquesta malaltia fa que els menors afectats tinguin dificultats per a córrer, caminar, etc. i això els pot fer vulnerable a les burles i l'assetjament escolar.

Per aquest motiu, i arran del projecte desenvolupat per Duchenne Parent Project España “EL COLE ES DE TODOS”, es presenten aquests documents, on es recull aquella informació útil per a tots els docents que tinguin a les seves aules a alumnes amb aquesta malaltia, així com per als seus familiars.

Compartim el vídeo de la Jornada "Manejo de Bullying escolar en Pacientes con Distrofia Muscular", a càrrec de la Fundación Colombiana para Distrofia Muscular amb la participació d'experts sobre el tema:

Aprofitem també per compartir un parell de curtmetratges que poden resultar útils per treballar amb el grup a l'aula si es dona un cas d'aquest tipus, salvant les diferències amb el que implica aquesta malaltia de Duchenne:

 

dppspain