"1,2,3,emoció!" Programa d’educació emocional per a segon cicle d’educació infantil

Programa de promoció de la salut i prevenció de conductes de risc mitjançant el desenvolupament de competències emocionals, adreçat a segon cicle d’educació infantil, de 3 a 5 anys (P3, P4 i P5). Amb activitats, jocs, lectures i dinàmiques amb infants, per a professionals de l'àmbit educatiu i famílies, inclou la Unitat 5. "Justícia i assetjament" dedicada al Bullying. A càrrec de l'Agència de Salut Pública de Barcelona.

https://www.aspb.cat/documents/1-2-3-emocio/

El programa "1,2,3,emoció!" es desenvolupa  al llarg de tot el curs escolar, majoritàriament a l’aula pel mateix professorat dels centres educatius, tot i que també hi ha activitats per proposar a les famílies i activitats perquè les facin professionals no mestres que treballen a l’escola. Totes les activitats venen classificades per curs/edat, guiades amb el temps a dedicar a cada acció i els aspectes a treballar en cada punt.

Es recomana que tot el professorat que realitzi per primera vegada el programa realitzi la formació en línia de 15 hores abans de la implementació del programa.

Els Equips de Salut Comunitària de l’Agència de Salut Pública de Barcelona proporcionen assessorament continu per a la implementació del programa.