Violència i Maltractament

Violència: Acció intencionada o no intencionada que, de forma conscient o inconscient, genera un conjunt de conductes o situacions que provoquen malestar intern a l'altra persona, o a un mateix.

Font: Ortegón, RA; Julià, O; Collell, J; Prunés, J; (2017). Violència i maltractament. Dins de: Guia d'auditoria i assessorament PDA Bullying. Salut i Educació Emocional.

 

Maltractament: Violència continuada o perpetuada en el temps que se succeeix a través d'entorns i canals concrets, i que té un origen relacional en diferents tipus de relacions.

Font: Ortegón, RA; Julià, O; Collell, J; Prunés, J; (2017). Violència i maltractament. Dins de: Guia d'auditoria i assessorament PDA Bullying. Salut i Educació Emocional.

Última actualització: Cicle de debats sobre les violències de l'àmbit educatiu (2022).

 

TORNA AL DICCIONARI DE VIOLÈNCIES