Subvenció Cultura Covid19

Després de la crisi generada pel COVID-19 al territori espanyol, el Govern ofereix subvencions a la majoria dels sectors d'activitat com a mesura proteccionista per a mantenir l'economia. Des d'ara es reflecteix en el Reial decret 17/2020 una prestació específica per al sector cultural. A la plataforma col·laborativa PDA Bullying hi ha força iniciatives culturals que s'han vist afectades i per això ens fem ressò. 

Quant suposa la subvenció?

Segons el convingut la prestació suposarà el 70% de la base reguladora mínima per al grup 7; és a dir: 70% de 1.108,33 = 775,83 euros

Quins són els requisits?

1. Estar afiliat/ada a la Seguretat Social i en situació d'alta.
2. Tenir cobert el període mínim de cotització a què es refereix l'article 269.1, dins dels sis anys anteriors a la situació legal de desocupació o al moment en què va cessar l'obligació de cotitzar.
3. Trobar-se en situació legal de desocupació, acreditar disponibilitat per a buscar activament ocupació i per a acceptar col·locació.
4. No haver complert l'edat ordinària que s'exigeixi en cada cas per a causar dret a la pensió contributiva de jubilació, tret que el treballador no tingués acreditat el període de cotització requerit per a això o es tracti de supòsits de suspensió de contracte o reducció de jornada.
5. Estar inscrit com a demandant d'ocupació en el servei públic d'ocupació competent.

Per a més informació sobre aquesta i altres ajudes per a pal·liar els efectes de la crisi que ens concerneix:

- Subsidi cultural: https://www.companias-de-luz.com/prestacion-especial-por-desempleo-al-colectivo-de-artistas/
- Bono telefònic: https://www.zona-internet.com/bono-social-telefonico/
- Bono d'aigua: https://www.serviciosluz.com/el-bono-social-del-agua-2020/