Participa a l'Estudi sobre bones pràctiques digitals aplicades en els centres educatius (termini ampliat fins el 25 de febrer de 2022)

Amb motiu del 4 de novembre de 2021, Dia Internacional contra la Violència i l'Assetjament a l'Escola, inclòs el Ciberassetjament, publiquem aquesta nova enquesta "PDA Digital" per valorar les bones pràctiques digitals en l'ús segur de les pantalles aplicades en els centres educatius.

Accedir a l'enquesta "PDA Digital" per valorar les bones pràctiques digitals en l'ús segur de les pantalles aplicades en els centres educatius

Consisteix a respondre el qüestionari (20 minutos aprx.).
És necessari respondre abans del 25 de febrer de 2022.

L'enquesta es dirigeix als equips directius dels centres educatius de tot l'Estat, forma part de l'estudi que estem realitzant amb suport d'INCIBE a través del projecte europeu SIC-SPAIN 2.0, Centre d'Internet Segura a Espanya, i emmarca preguntes clau relatives a:

  • Infraestructura i Equipament
  • Lideratge i marc normatiu
  • Competències digitals
  • Avaluació
  • Comunicació
  • Prevenció/Detecció/Actuació davant mals hàbits

L'objectiu de la recollida de dades a través de l'enquesta és, d'una banda, ajudar a terminar de definir la nova modalitat de certificació en bones pràctiques PDA Digital en la qual hi estem treballant, a l'hora de veure el detall del codi de bones pràctiques específic i les metodologies de verificació més adients per a cada indicador.

D'altra banda, volem recopilar informació sobre quines són les bones pràctiques digitals que s'apliquen en els centres educatius, conèixer de primera mà les necessitats i mancances existents, així com les dificultats i el grau d'adaptació al marc normatiu.

 

Amb el suport de: