Odi i discriminació

Al maltractament d'odi i discriminació la persona o grup en rol d'agressor/a sosté la violència en creences de desigualtat davant d’una persona o col·lectiu que, de forma real o suposada, pertany a ulls de qui agredeix, a un grup amb característiques comunes (l’origen nacional o ètnic, l’idioma, la religió, la diversitat funcional, l’orientació sexual o de gènere o d’altres factors similars).

Tipus: Maltractament
Font: PDA Bullying (2019)