Institut Rafael Campalans

INSTITUT RAFAEL CAMPALANS

ANGLÈS (GIRONA)

CERTIFICAT PDA BULLYING: PDA_CE 2020-03/003

INS Rafael Campalans va activar al inici del curs 2019-2020 un treball intens d'evolució positiva envers la seva estratègia per a l'abordatge integral del Bullying. A través de formació i assessorament en protocol ha fet una evolució positiva envers la preparació per donar resposta integral al conflicte.

Després de finalitzar l'acompanyament de la Plataforma PDA Bullying obté a data de 5 de març de 2020 el "Certificat PDA Bullying de bones pràctiques davant l'assetjament entre iguals". Aquesta certificació confirma que el centre està preparat per donar resposta i abordar el Bullying en: promoció, prevenció, detecció i actuació.

 

Signatura de la certificació:

 

Publicat per PDA Bullying® el 9 de març de 2020