Curs "PODEM SER AGENTS DE CANVI DAVANT DEL MALTRACTAMENT I L’ABÚS SEXUAL INFANTIL? PASSEM A L’ACCIÓ! (11a EDICIÓ)"

Curs sobre maltractament i abús sexual infantil impartit a la Universitat de Lleida -UdL- (entitat adherida) que té lloc del 4 al 8 de juliol de 2022. Són 30 hores presencials + 45 hores de treball autònom de l’alumnat. Entre el personal docent trobem la col·laboració d'ACIM (Associació Catalana per la Infància Maltractada), que també són entitat adherida a la plataforma.

Descarregar programa del curs d'estiu 2022 "PODEM SER AGENTS DE CANVI DAVANT DEL MALTRACTAMENT I L’ABÚS SEXUAL INFANTIL? PASSEM A L’ACCIÓ! (11a EDICIÓ)"

El curs està adreçat a estudiants de disciplines relacionades amb el món de l’infant, professionals en exercici i a totes aquelles persones interessades a adquirir uns coneixements bàsics del fenomen del maltractament i l’abús sexual infantil. Es donaran a conèixer les causes de la seva aparició, els diferents tipus de maltractament, els factors que afavoreixen el seu manteniment, els signes i símptomes que ens han de fer pensar que l’infant està sent maltractat i orientacions d’actuació quan ens trobem davant d’un possible cas. Insistirem en la necessària sensibilització i disponibilitat que cal mostrar davant d’una realitat que és massa pesada per ser abordada per un sol professional i en l’imprescindible treball en xarxa a què ens obliga la defensa dels drets dels infants: “No estem sols! No el deixem sols!”. És d’absoluta actualitat la campanya del Consell d’Europa, “Un de cada cinc”, destinada a sensibilitzar-nos sobre els casos de violència sexual contra els infants. Entre aquests cal destacar la incidència dels casos de ciberbullying, pornografia i grooming a les xarxes socials. També parlarem de la nova Llei orgànica de protecció integral de la infància i l’adolescència davant la violència -LOPIVI- (també coneguda com a Llei Rhodes) i del nou programa EFE (equips funcionals d’expertesa).


El fet de parlar dels maltractaments i de l’abús sexual infantil és encara un tabú en la nostra societat. Trencar el silenci en benefici dels infants és una exigència per als que treballem o volem treballar en els àmbits social, educatiu, sanitari i/o del lleure. Per detectar un problema i per saber gestionar-lo cal tenir tant les aptituds (els coneixements i les habilitats) com l’actitud d’implicació i compromís de voler afrontar-lo.