Propostes per a la formació del professorat en l'abordatge del bullying

El 19 de novembre de 2021 gràcies al Webinar "Hablemos de Acoso Escolar" de Twinkl, entitat adherida a la Plataforma PDA Bullying, presentem una proposta d'idees clau en la formació del professorat fruit de la col·laboració de PDA i ACPAE (Colòmbia). Es tracta de tres àmbits en els quals haurien d'influir totes les propostes formatives: un abordatge comunitari, organitzatiu de centre o servei i un abordatge en aula/grup.

Veure al banc de recursos: Webinar "Hablemos de Acoso Escolar"

- - - - - - - - - - - - - - 

Proposta d'objectius en la formació del professorat

La definició d'objectius pedagògics per a la formació del professorat ha de dissenyar-se amb una perspectiva de polítiques públiques, un abordatge del bullying i el ciberbullying que estigui integrat en un pla de formació estratègic de les administracions governamentals en tots els nivells, és a dir, des de la mirada global de país o a nivell nacional fins al nivell més pròxim al centre educatiu (plans municipals o de ciutat).

La finalitat màxima ha de ser la superació de tota mena de violència i maltractament (abordatge resilient), no únicament per l'objectiu d'erradicació, sinó sobretot per la possibilitat de fer sentir al professional preparat o preparada per a donar resposta.

Idees clau des de l'abordatge comunitari (entorn):

 • Avançar en la implementació de polítiques públiques enfocades en l'abordatge del bullying i ciberbullying, a través d'un pla de formació interprofessional, és a dir, que contempli el treball amb diferents perfils professionals iniciant pel professorat (àmbit docent) però que també integri tot tipus de professionals del sector comunitari (àmbit de l'educació i integració social, esport, salut, seguretat, justícia, cultura, etc.).

 • Evolucionar l'estratègia de formació inicial i permanent oferta des de les universitats i centres d'educació superior, ateses les habilitats que requereix desenvolupar el professional respecte a la resolució de conflictes (factor protector abans de res tipus de situacions de violència i maltractament).

 • Promocionar espais formatius que permetin la coordinació intersectorial quant a la revisió de protocols, mapatge d'actius (serveis, equipaments, etc.) i cura dels circuits o procediments que donin resposta a l'abordatge d'un cas.

 • Vetllar per la qualitat pedagògica, recerca i desenvolupament de totes les institucions que ofereixen propostes educatives (centres educatius de tots els nivells, clubs esportius, equipaments d'oci i temps lliure, etc.) aconseguint que compleixin amb els indicadors de bones pràctiques en promoció, prevenció, detecció i actuació.

Idees clau des de l'abordatge organitzatiu (centre):

 • Promoure un pla de formació interna permanent que permeti la implementació de recursos específics per a la millora de l'estratègia de prevenció, estratègia de detecció i estratègia d'actuació de cada institució educativa.

 • Fomentar l'especialització dels equips que donen resposta en cada nivell d'intervenció: equips per a la convivència (provenció, sensibilització, observació), equips de valoració (diagnosi, tipificació i coordinació de l'actuació), equips de resolució (intervencions de l'actuació en tres nivells: detenir la violència i protegir els implicats/des, reenfocar cap al benestar i implicar a tothom en la resolució, reparar el dolor i restaurar el benestar).

 • Aconseguir que la resolució de conflictes s'abordi des de quatre enfocaments: model disciplinari (disciplina positiva, justícia restaurativa, justícia transicional, etc.) model dialògic (indagació apreciativa, abordatge comunitari, propostes assembleàries, cercles de paraula, etc.), model de mediació (arbitratge, conciliació, mediació resilient, etc.) i model socioemocional (autoconeixement i autoobservació, autoregulació i fixació d'objectius adaptatius, gestió emocional, etc.).

 • Disposar d'un pla d'abordatge digital institucional que treballi per al desenvolupament de la identitat digital i l'ús segur de les pantalles dins dels contextos educatius.

 

Abordatge amb el grup (aula):

 • Sanar la relació que tenen les persones amb els conceptes (bullying, rol agressor, rol víctima, rol espectador, el perdó, la responsabilitat, lideratge, etc.) amb la finalitat d'abordar aquest tipus de maltractament des d'un llenguatge impecable.
 • Situar-se en l'amor (confiança, seguretat, tendresa, gratitud, compassió, estima, calma, etc.) com a eina indispensable per a la construcció saludable dels processos de canvi --> Des de quina emoció abordo el bullying?
 • Posar a la disposició de la gestió d'aula i la gestió del grup estratègies i pràctiques pedagògiques enfocades al benestar i al treball cooperatiu; una pedagogia del plaer que valora el procés, genera seguretat i confiança, expandeix la creativitat i dona valor al grup.
 • Gestió de les relacions des de la humanitat: enfocament restauratiu, de no discriminació i apreciació de la diversitat (comunicació no violenta i educació per a la pau, llenguatge impecable, trencar discursos a favor de la violència, etc.) i desenvolupament personal (el conflicte com a oportunitat d'aprenentatge, desenvolupament socioemocional, habilitats i fortaleses, etc.).
 
Autoria:
-Yovana Velandia (Presidenta d'ACPAE)
-Ramiro Ortegón (President de la Plataforma PDA Bullying).
 
 

Bibliografia:

- Fundació Futbol Club Barcelona (2020). 10 Recomanacions per millorar l’abordatge del Bullying a Catalunya. [link]

- Ortegón R, Egea, A (2019). L'escola com a espai de salut i benestar: un abordatge integral en la prevenció de l'assetjament escolar. Dins de: Assetjament Escolar. Revista Perspectiva Escolar, 404. [link]

- Plataforma PDA Bullying (2019). Codi de Bones Pràctiques PDA Bullying. [link]

- Plataforma PDA Bullying (2020). Investigació de bones pràctiques en l'abordatge integral del Bullying. [link]

 

Recursos:

- Plataforma PDA Bullying (2021). Estudi sobre bones pràctiques digitals aplicades en els centres educatius [link]

- Salut i Educació Emocional (2017). Mapa Emocional. [link]

- ACPAE (2021). Rompiendo discursos a favor de la violencia [link]