Concurs de creació de guions amb narrativa VR (Realitat Virtual) per a la prevenció del ciberbullying

Seeds Of Respect VR (entitat adherida a la plataforma col·laborativa PDA Bullying), convoca el Concurs de creació de guions amb narrativa VR per a la prevenció del ciberbullying, com a part del procés co-creatiu de la seva propera experiència de Realitat Virtual. Es tracta d’una activitat adreçada a l’alumnat d'ESO i Batxillerat de Barcelona i la seva àrea metropolitana.

Aquest concurs forma part d’una campanya de sensibilització conjunta, que vol promoure la participació i la creativitat de les i els alumnes, i que inclourà la possibilitat de realitzar tallers per endinsar-se en les oportunitats que ofereix la construcció de guions amb narrativa VR, podent crear una història interactiva des de diferents punts de vista i posant-se a la pell dels diferents rols implicats, així com viure les experiències de realitat virtual ja creades per a la prevenció de l’assetjament i la violència de gènere.

De la mateixa manera, els i les alumnes es podran familiaritzar amb les particularitats del ciberbullying, les diferents formes de maltractaments i violències online, com identificar i gestionar les emocions en aquest context.

Els centres educatius interessats, tant públics com privats o concertats, poden contactar ja al correu concursos@seedsofrespect.com mostrant el seu interès a participar-hi de cara a l’inici del pròxim curs escolar 2021-22, moment en el qual es publicaran les bases del concurs i els detalls corresponents.

Aquesta acció ve alineada amb el nou Pla les escoles lliures de violències (LELV), recentment publicat pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, així com els Projectes de Convivència, que els centres han de tenir implementats en el marc dels seus Projectes Educatius abans del 30 de juny, partint del principi de que no es poden tractar les violències com un problema de convivència i amb el convenciment que el que donarà més tranquil·litat i confiança als i les menors, les seves famílies i la comunitat educativa no és fer veure que no hi ha violència als centres educatius, sinó establir els mecanismes adequats per garantir una resposta integral efectiva (veure el Codi de Bones Pràctiques).

Entenem que pot ser un recurs molt útil a tenir en compte també en el marc del Protocol d'actuació per situacions de maltractament infantil i adolescent, detectat en l'àmbit escolar, del Consorci d'Educació de Barcelona.