Segureskola (Gaptain)

Un innovador programa integral, a càrrec de Gaptain, per escoles en plena transformació digital, que busca conscienciar davant els riscos d'internet, educar en competències digitals i igualtat, crear entorns digitals cibersegurs i afavorir un clima positiu lliure d'assetjament escolar i sextorsió. A més, proporciona eines tecnològiques al col·legi i a la família perquè puguin fer el necessari acompanyament als menors en el món digital.

Link

La intel·ligència artificial de Segureskola i el Mètode Kids Centric permet mesurar i detectar el bullying i el grau de segregació i cohesió per gènere a l'aula. Genera el sociograma de cada aula, perfilat per alumne i detecta alumnes exclosos per treballar la inclusió.

 • Acreditació per a centres educatius
 • Garanteix entorns cibersegurs
 • Capacita professorat i alumnat amb competències digitals i igualtat
 • Sensibilitza i ajuda a les famílies

Colegio + Familia = #ConvivenciaPositiva

1. Mapa Digital i Diagnòstic - amb 2 aules (PRE i POST mòbil)

PLATAFORMA IA:  EL JOC DE L'AMISTAT

2. Programa adaptat al centre

 • Auditoria ciberseguretat anual
 • Mesura i tancament de bretxa digital
 • Tallers per competències digitals (Alumnat i professorat)
 • Sensibilització i ajuda a Famílies (Plans de benestar digital familiar)

Opcional

 • Filtre de xarxa per temes
 • Seguretat dispositiu 1x1
 • Monitor digital de Convivència